Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis canus

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis canus

Geschiedenis
De Agapornis canus werd voor het eerst in 1788 wetenschappelijk beschreven. De eerste canussen werden in 1872 in Europa ingevoerd. De eerste broedresultaten in gevangenschap werden in 1882 in Engeland behaald, hoewel hier bij aangetekend moet worden dat er ook meldingen zijn dat in Duitsland al 10 jaar eerder canussen in gevangenschap werden gekweekt. De ondersoort Agaponis canus ablectanea werd pas 120 jaar later, in 1908, ontdekt en wetenschappelijk beschreven.

Herkomst en leefmilieu
De Agapornis canus vinden we hoofdzakelijk op het eiland Malagasië (voormalig Madagascar), echter niet op het zuidelijk deel. Verder is de Agapornis canus ingevoerd op de naburige eilanden Mauritius, Comoro, Mafia en Zanzibar.
De Agapornis canus houdt zich in z'n natuurlijke leefomgeving vooral op langs de loofbossen op de hellingen langs de kust. In het wild komen ze zowel in grote- als in kleinere groepen voor. Het zijn vrij schuwe vogels, hetgeen ik uit ervaring kan beamen. De canussen die ik in mijn bezit heb zijn ook zeer schuw en vliegen bij het minste onraad weg.     

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het wild bestaat hun voeding in hoofdzaak uit graszaden. In tegenstelling tot hetgeen in de meeste literatuur wordt beweerd voeden canussen ze zich niet met rijst van de rijstvelden. In gevangenschap eten canussen dan ook geen rijst!!

Beschrijving van de soort
De Agapornis canus is ongeveer 13 tot 14 cm. groot.
Man: De kop, de keel en de nek zijn grijs van kleur. De vleugeldek en mantel zijn donkergroen van kleur, terwijl de onderborst, buik en flanken een lichtgroene tot geelachtige kleur vertonen. De grote vleugelpennen zijn donkergrijs en de ondervleugeldekveren zwart.
De staart toont vanaf de basis een geel en zwarte dwarstekening gevolgd door donkergroene uiteinden.
De kleine bovensnavel is beige en de ondersnavel en poten zijn grijs. De ogen zijn donkerbruin.
Pop: De kop, de nek, de borst en ondervleugelveren zijn groen. Voor het overige is het popje gelijk aan de man.
Jongen: De jongen lijken veel op de ouders. Bij de mannetjes is het grijs op de kop spoedig zichtbaar. De popjes hebben groene- en de jonge mannen zwarte ondervleugeldekveren.

Broedproces in het wild en in gevangenschap
In de natuur broedt de Agapornis canus tussen november en april. Ze nestelen graag in nestholten van bomen. De pop bekleed het nest met kleine stukjes bast, gras, en blaadjes. Meerdere keren heb ik mogen aanschouwen hoe het popje stukjes blad, in de vorm van halve  maantjes beet en deze in haar verenpakje stopte. Steeds wanneer ze hier dan mee naar het nestkastje ging viel meer dan de helft uit haar veren. Nooit heb ik echter kunnen waarnemen dat ze ook meer één van de gevallen stukjes blad weer oppakte. Het popje legt 3 tot 8 eieren die ze in ongeveer 23 dagen uitbroedt. Het popje broedt de eieren alleen uit. Als de jongen uit het ei kruipen zijn ze voorzien van witte dons die naar mate ze ouder worden donkerder van kleur wordt . Na 6 tot 7 weken vliegen de jongen uit.
In gevangenschap gaan canussen over het algemeen niet snel tot broeden over. Toch zijn er genoeg kwekers die elk jaar opnieuw jonge canussen kweken. Om kweekresultaten te boeken met deze vogels is het raadzaam een koppeltje de beschikking te geven over een grote broedkooi, ca. 1.00 x 50 x 50 (lxhxd) of kleine volière. Hier kunnen dan broedblokken ingehangen worden met een bodemoppervlak van 15 x 15 cm. en een hoogte van ca. 25 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van 5 cm.
Uit de praktijk blijkt dat niet alle popjes nestmateriaal naar het nest slepen daarom is het verstandig vochtige turfmolm of vermolmd hout in het nestblok aan te brengen. Ook moeten de vogels over vers hout (wilgentakken) kunnen beschikken.
 
Zoals reeds eerder opgemerkt zijn canussen schuwe vogels. Het is dan ook aan te raden de vogels vooral niet te storen als ze eenmaal met broeden zijn begonnen. Het popje, dat alleen de eitjes uitbroedt, begint meestal na het eerste of tweede eitje te broeden. De man voert het popje op het nest. De jongen dienen op een leeftijd van ca. 14 dagen geringd te worden met ringen van 4 mm. De jongen vliegen na ca. 6 weken uit, waarna ze nog enige tijd door de man worden gevoerd. Verschillende berichten in de literatuur melden dat de man  jonge mannen minder goed voert dan jonge poppen. Feit is wel dat het vooral de jonge mannen zijn die door hun vader agressief worden benaderd. Het verdient aanbeveling de jongen, zodra ze zelfstandig zijn, uit te vangen.
Belangrijk om te weten is dat broedrijpe popjes vrij agressief zijn tegenover soortgenoten. Het is daarom belangrijk de vogels tijdens de broedperiode paarsgewijs te houden.      

Voeding in gevangenschap
Als voeding kan een zaadmengsel voor agaporniden worden gegeven. Verder kunnen fruit en groenten gegeven worden. Met name in de broedperiode is het belangrijk dat de vogels de beschikking hebben over insecten, zoals meelwormen, miereneieren e.d. Uit eigen ervaring weet ik dat ze graag van vers geplukte gras- en onkruidzaden eten.

Agapornis canus ablectanea

Herkomst en leefmilieu
Het verspreidingsgebied van de Agapornis canus ablectanea zijn de droge zuidwestelijke gebieden van Malagasië.
De leefomgeving is vrijwel gelijk aan dat van de Agapornis canus canus.

Beschrijving van de soort
Man: Bij de canus ablectanea is de kleur van de kop, nek en borst dieper grijs met een violetachtige waas. De algemene lichaamskleur is meer blauwachtig donkergroen. De canus ablectanea laat verder duidelijk minder geel zien in de bevedering.
Pop: De lichaamskleur van de pop is gelijk aan die van de man.

Broedproces in het wild en in gevangenschap
Gelijk aan Agapornis canus canus.

Voeding in gevangenschap
Gelijk aan Agapornis canus canus.

Mutaties:
Voor zover mij bekend is er bij de Agapornis canus nog geen kleurmutatie opgetreden.

A. van Kooten

Verwante links

Agapornis fischerie
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenus
Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Agapornis taranta
Agapornis roseicollis
Agapornis swindernianus

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boekje over Agaporniden ?

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Agaporniden

Agaporniden heten ook wel ‘lovebirds’. Er zijn maar liefst 9 soorten van deze Afrikaanse dwergpapegaaitjes die wel 12 jaar oud kunnen worden. Agaporniden zijn heel populair als tentoonstellingsvogels, maar ook als gezelschapsdieren. Ze zijn volledig tam te maken. Vanwege de populariteit worden ze vaak gekweekt, wat heeft geleid tot veel mutaties binnen de soorten. Dit boek is met veel liefde voor deze vogelsoort geschreven. De auteur geeft adviezen en deskundige tips over alles wat er komt kijken bij het houden van agaporniden. Ze zijn liever niet in hun eentje, klimmen graag in een liefst zo groot mogelijke kooi, nemen een paar keer per dag een vogelbad en zijn dol op een stukje fruit of een stukje broccoli.
Praktische aanwijzingen voor huisvesting, samenstelling voeding en dagelijkse verzorging zijn te vinden in ‘de Agaporniden’, evenals beknopte informatie over voorkomende ziektes.
Alle soorten en ondersoorten zijn ook beschreven en zijn afgebeeld op prachtige foto’s. Tenslotte wordt informatie gegeven over verenigingen en instanties die geraadpleegd kunnen worden.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

 

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

De roseicollis en zijn mutaties

De roseicollis is een agapornidesoort waarbij de meeste mutaties zijn opgetreden. Er zijn meer dan 300 verschillende combinaties mogelijk! Dit boek bestaat uit twee onderdelen.
Er wordt een eenvoudige verklaring gegeven voor mutanten en voor de gevorderden wordt ingegaan op de genetische kant en de bevedering van de roseicollis en zijn mutaties. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Er is een hoofdstuk gewijd aan de MUTAVI Research & Advies Groep, een internationaal platform dat informatie verzamelt over de verschillende vogelsoorten. Ook wordt vererving uitgelegd, een proces waarbij op drie manieren mutaties kunnen ontstaan, namelijk autosomaal dominant, autosomaal recessief en geslachtsgebonden recessief. Het gedeelte van het boek waarin verschillende mutaties zoals de opaline, de cinnamon, de pallid en rozemasker worden beschreven, levert meer van dit vakjargon op. Roseicollis mutaties zijn afkomstig uit allerlei landen.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Kweken met Agaporniden

Duidelijk en overzichtelijk wordt stap voor stap uitleg gegeven aan het hele proces van het kweken met agaporniden. Praktische adviezen over hoe het beste een kweekadministratie kan worden bijgehouden, over het ringen van de jongen, maar ook over nestkasten en nestbouw, vindt u terug in dit boek. De auteur die jarenlange ervaring heeft met het kweken van agaporniden heeft een aantal van zijn eigen ervaringen op een rij gezet voor de lezer.
Uiteraard wordt aandacht besteed aan de juiste voeding, het samenstellen van de kweekparen en voorkomende problemen. Informatie over de genetica, de mutaties en de vederstructuren van de verschillende agaporniden is ook opgenomen. Vele prachtige kleurenfoto’s illustreren dit boek.

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Agaporniden - Handboek en naslaggids

Dirk Van den Abeele, expert op gebied van agaporniden, heeft een zeer uitgebreid en prachtig geïllustreerd handboek over agaporniden geschreven. Het is een uniek vogelboek, onmisbaar voor serieuze agapornidenliefhebbers en -kwekers.

Het Agaporniden -Handboek en naslaggids is met circa vijfhonderd kleurenfoto’s een standaardwerk dat in vele talen over de hele wereld uitgebracht zal worden. Voor de foto’s en vertalingen van het boek hebben vogelexperts uit verschillende landen meegewerkt. Er is wereldwijd geen enkel boek dat zo diep ingaat op de overerving en mutaties bij agaporniden als dit boek. Het is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Prijs: € 39,50   (Excl. verzendkosten)

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten