Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis fischerie

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis fischerie

Geschiedenis
De agapornis fischeri is in 1887 ontdekt door de man waaraan hij zijn naam heeft te danken, Dr. G.A. Fischer. De Agapornis fischerie werd in 1925 in Europa geïmporteerd en kort daarna werden er al kweekresultaten met de soort behaald.

Herkomst en leefmilieu
De Agapornis fischerie leeft in kleine groepen van 10 - 15 vogels in Noord -Tanzania, ten zuiden van het Victoriameer. Ze leven hier op hoogten van 1000 tot 1700 meter waar ze in hoofdzaak de droge savannen bewonen. Op deze savannen voeden ze zich in hoofdzaak met graszaden. Ook bezoeken ze graag landbouwgronden van de plaatselijke bevolking om zich daar te goed te doen aan millet en maïs. Als slaapplaats maken de vogels graag gebruik van oude wevernesten.
Uit studies is gebleken dat met name de Agapornis fischerie zich het best weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo hebben zich bijvoorbeeld uit vogels die wisten te ontsnappen uit vangtransporten verschillende kolonies gevormd nabij de haven van Tanga aan de kust van Tanzania.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de soort
Man en pop: Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis fischerie is ongeveer 15 cm. groot. Het masker is gerekend vanaf de bovenschedel oranjerood overgaand naar een lichtere tint onder de snavel. Op het achterhoofd gaat de kleur van het masker over in een olijfgroenachtige bronskleur. De algemene lichaamskleur is groen, de vleugelbochten geel en de stuit violet. De ogen zijn bruin met daar om heen de kenmerkende witte oogring. De snavel is diep rood, de poten en nagels respectievelijk grijs en donkergrijs.
Jongen: De jongen zijn bleker van kleur, vooral op de kop. Op de bovensnavel bevindt zich een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap
In hun geboorteland valt de broedtijd tussen april en juli. Ze nestelen in boomholten maar ook wel in holten van schuren en gebouwen. Het nestelen gebeurt in kolonieverband. Als bouwmateriaal voor het nest wordt gebruik gemaakt van stroken boomschors, takjes, grashalmen en lange twijgen. De pop vervoert de bouwstoffen in haar snavel. Van het bouwmateriaal wordt een bolvormig nest met een sluipgang gebouwd.
De Agapornis fischerie is voor de beginnende liefhebber een prima vogel om mee te kweken. Ze stellen in het algemeen weinig speciale eisen en kweekresultaten laten meestal dan ook niet lang op zich wachten. In gevangenschap kunnen ze het best paarsgewijs in ruime broedkooien worden gehuisvest. Voor het broeden kan een broedblok met een afmeting van ongeveer 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 15 x 15 cm. gegeven worden. Horizontale broedblokken met een afmeting van 40 cm.breed, 18 cm. lang en een hoogte van 18 cm. voldoen ook prima.  Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken, strohalmen, takjes e.d. gegeven worden. Van de takken bijt de pop dan stroken schors van ca. 10 cm. die ze met haar bek naar het nest brengt. In 3 tot 4 dagen bouwt ze hier een komvormig nest van. Om de dag worden 4 tot 6 eitjes door het popje gelegd, die alleen door haar worden uitgebroed. Na ca. 24 dagen komt het eerste eitje uit. De jongen hebben bij het uitkomen een oranjerode donsbevedering die naarmate ze ouder worden veranderd in donkergrijs.  
Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4,5 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Het is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten. De ouders kunnen dan ongestoord met het tweede legsel beginnen. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee legsels te laten grootbrengen.  

Voeding in gevangenschap
Als voeding kan aan de vogels een agaporniden zaadmengsel gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes appel en peer, bessen, groenvoer en trosgierst. Met name tijdens de opfokperiode van de jongen heeft deze soort veel behoefte aan groenvoer. Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken.

Mutaties
Bij de Agapornis fischerie hebben zich inmiddels al heel wat mutaties voorgedaan. Zo kennen we de gele zwartoog, de bonte en de gezoomde en zijn de blauwfactor, de violetfactor en  donkerfactoren via de Agapornis personata en de inofactor via de Agapornis lilianae ingekweekt. Sinds 1998 is er in Nederland een “leiblauwachtige” mutatie verschenen die dominant vererft. Er is bij mijn weten nog geen naam aan deze mutatie gegeven.

Bekijk video agapornis fischerie

A. van Kooten

 

Verwante links

Agapornis canus
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenus
Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Agapornis taranta
Agapornis roseicollis
Agapornis swindernianus

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boekje over Agaporniden ?

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Agaporniden

Agaporniden heten ook wel ‘lovebirds’. Er zijn maar liefst 9 soorten van deze Afrikaanse dwergpapegaaitjes die wel 12 jaar oud kunnen worden. Agaporniden zijn heel populair als tentoonstellingsvogels, maar ook als gezelschapsdieren. Ze zijn volledig tam te maken. Vanwege de populariteit worden ze vaak gekweekt, wat heeft geleid tot veel mutaties binnen de soorten. Dit boek is met veel liefde voor deze vogelsoort geschreven. De auteur geeft adviezen en deskundige tips over alles wat er komt kijken bij het houden van agaporniden. Ze zijn liever niet in hun eentje, klimmen graag in een liefst zo groot mogelijke kooi, nemen een paar keer per dag een vogelbad en zijn dol op een stukje fruit of een stukje broccoli.
Praktische aanwijzingen voor huisvesting, samenstelling voeding en dagelijkse verzorging zijn te vinden in ‘de Agaporniden’, evenals beknopte informatie over voorkomende ziektes.
Alle soorten en ondersoorten zijn ook beschreven en zijn afgebeeld op prachtige foto’s. Tenslotte wordt informatie gegeven over verenigingen en instanties die geraadpleegd kunnen worden.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

 

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

De roseicollis en zijn mutaties

De roseicollis is een agapornidesoort waarbij de meeste mutaties zijn opgetreden. Er zijn meer dan 300 verschillende combinaties mogelijk! Dit boek bestaat uit twee onderdelen.
Er wordt een eenvoudige verklaring gegeven voor mutanten en voor de gevorderden wordt ingegaan op de genetische kant en de bevedering van de roseicollis en zijn mutaties. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Er is een hoofdstuk gewijd aan de MUTAVI Research & Advies Groep, een internationaal platform dat informatie verzamelt over de verschillende vogelsoorten. Ook wordt vererving uitgelegd, een proces waarbij op drie manieren mutaties kunnen ontstaan, namelijk autosomaal dominant, autosomaal recessief en geslachtsgebonden recessief. Het gedeelte van het boek waarin verschillende mutaties zoals de opaline, de cinnamon, de pallid en rozemasker worden beschreven, levert meer van dit vakjargon op. Roseicollis mutaties zijn afkomstig uit allerlei landen.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Kweken met Agaporniden

Duidelijk en overzichtelijk wordt stap voor stap uitleg gegeven aan het hele proces van het kweken met agaporniden. Praktische adviezen over hoe het beste een kweekadministratie kan worden bijgehouden, over het ringen van de jongen, maar ook over nestkasten en nestbouw, vindt u terug in dit boek. De auteur die jarenlange ervaring heeft met het kweken van agaporniden heeft een aantal van zijn eigen ervaringen op een rij gezet voor de lezer.
Uiteraard wordt aandacht besteed aan de juiste voeding, het samenstellen van de kweekparen en voorkomende problemen. Informatie over de genetica, de mutaties en de vederstructuren van de verschillende agaporniden is ook opgenomen. Vele prachtige kleurenfoto’s illustreren dit boek.

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Agaporniden - Handboek en naslaggids

Dirk Van den Abeele, expert op gebied van agaporniden, heeft een zeer uitgebreid en prachtig geïllustreerd handboek over agaporniden geschreven. Het is een uniek vogelboek, onmisbaar voor serieuze agapornidenliefhebbers en -kwekers.

Het Agaporniden -Handboek en naslaggids is met circa vijfhonderd kleurenfoto’s een standaardwerk dat in vele talen over de hele wereld uitgebracht zal worden. Voor de foto’s en vertalingen van het boek hebben vogelexperts uit verschillende landen meegewerkt. Er is wereldwijd geen enkel boek dat zo diep ingaat op de overerving en mutaties bij agaporniden als dit boek. Het is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Prijs: € 39,50   (Excl. verzendkosten)

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten