Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis lilianae

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis lilianae

Geschiedenis

De Agapornis lilianae werd voor het eerst waargenomen in 1864 maar toen aangezien voor een Agapornis roseicollis. Pas in 1894 wordt hij als aparte soort erkend. De soort wordt genoemd naar Mej. Lilian Sclater, een zus van de bekende vogelkenner en publicist W.L. Sclater. Tweeendertig jaar na zijn ontdekking wordt hij geimporteerd in Europa.

Herkomst en leefmilieu

De Agapornis lilianae treffen we aan in Zuid-Tanzania, Noord-Zimbabwe en Oost-Zambia. Ze bewonen daar gebieden die met kreupelhout en acacia’s begroeid zijn. In de nabijheid van deze gebieden zijn altijd rivieren te vinden want de Agaponis lilianae houdt ervan om veelvuldig te baden. Ze komen voor in zwermen van meer dan 100 vogels.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten de broedtijd zoeken ze de wat hoger gelegen gebieden op maar ook hier blijven ze in de buurt van water. Het feit dat ze in grote zwermen voorkomen geeft al aan dat het een kolonievogel is. Als de broedtijd aanbreekt vallen de kolonies uiteen in kleinere groepen vogels. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit graszaden, granen, vruchten, bessen en bladknoppen. Hun voorkeur gaat echter uit naar onrijpe gierst (millet). De boeren zien ze daarom liever gaan dan komen. Ondanks het feit dat het woongebied van de lilianae  in het noorden praktisch grenst aan dat van de personatus en in het zuiden slechts zo’n 150 km.verwijderd ligt van dat van de Agapornis nigrigenis overlappen de woongebieden van de vogels elkaar niet. Bij observaties van de vogels in het wild zijn er nooit meldingen geweest over bastaarden, terwijl (vruchtbare) bastaarden wel in gevangenschap zijn gekweekt.

Beschrijving van de soort

Man en pop: Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis lilianae is ongeveer 12,5 cm. groot. Het masker is oranjerood overgaand in donkerzalmroze op de bef en vandaar uit naar bronskleurig op de bovenborst. Het masker gaat op het achterhoofd over in olijfgeel en vervolgens in groen. De algehele lichaamskleur is groen. De onderborst, buik, flanken, anaalstreek en de stuit zijn geelachtig groen van kleur. De grote vleugelpennen zijn blauwzwart. De grote staartpennen laten een geel-oranje-rood-zwarte dwarstekening zien. De snavel is diep donkerrood van kleur met aan de basis een witte snavelriem. De ogen zijn bruin met een lichtere iris en omgeven door een witte ring van washuid. De poten zijn grijs en de nagels donkergrijs.

Jongen: De jongen zijn duidelijk bleker van kleur, vooral de wangen. Op de bovensnavel bevindt zich bij jonge vogels een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap

In het algemeen is er weinig bekend over de broedgewoonten van deze soort in het wild. De meldingen die er zijn vermelden dat ze wel in oude nesten van weversoorten (o.a. Buffelwevers) broeden maar ook onder daken en in allerlei holen. De nestbouw is gelijk aan die van de Agapornis fischerie en Agapornis personatus.

In gevangenschap blijken het betrouwbare broedvogels te zijn. Ze zijn vreedzaam van aard en kunnen dan ook gemakkelijk in kolonieverband worden gehouden. Toch zijn de beste broedresultaten te verwachten als we de vogels paarsgewijs huisvesten.Gezien hun natuurlijk leefmilieu, een vochtig klimaat, dient wel opgemerkt te worden dat als de vogels binnen in broedkooien gehouden worden de luchtvochtigheid relatief hoog dient te zijn. Tevens dienen de vogels steeds te kunnen beschikken over vers badwater. Voor de nestbouw verkiezen ze stro boven verse wilgentakken. Het nestmateriaal wordt net als bij de andere agapornissen met oogring in de bek vervoerd. De 3 tot 6 eitjes worden om de dag gelegd en alleen door de pop bebroed. Tijdens de broedperiode wordt de pop door de man op het nest gevoerd. De broedduur is 23 dagen. De jongen hebben bij het uitkomen een oranjerode donsbevedering die naarmate ze ouder worden veranderd in donkergrijs. Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Eén van de grootste problemen bij de kweek met lilianae’s is de jongen door de rui te krijgen. Slechts 25% van de jongen zou overleven. De oorzaak hiervan is (nog) onvoldoende bekend. Het is daarom verstandig alleen maar (volwassen) vogels te kopen die de rui al doorlopen hebben.  Om te voorkomen dat u bastaarden koopt het volgende:Een lilianae die even groot is als een fischerie of personatus is gegarandeerd een bastaard.

 • Blauwe aanslag op de stuit duidt eveneens op bastaardering.
 • Volwassen vogels met een duidelijke zwarte tekenning in het masker zijn vrijwel zeker terugkruisingen met de Agapornis nigrigenus of de Agapornis personatus

  Voeding

  Als voeding kan aan de vogels een agaporniden zaadmengsel gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst.

  Mutaties

  Bij de Agapornis lilianae kennen we slechts één mutatie, namelijk de lutino. Een recessieve mutatie die stampt uit 1936 en is ontstaan bij de heer Prendergast in Adelaide, Australië. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er van de lutino mutatie maar enkele exemplaren. Gebleken is namelijk dat de lutino’s zeer zwak zijn en dat de meeste niet eens levend het nest verlaten.

  Adri van Kooten.

  Verwante links

  Agapornis canus
  Agapornis fischerie
  Agapornis nigrigenus
  Agapornis personatus
  Agapornis pullarius
  Agapornis taranta
  Agapornis roseicollis
  Agapornis swindernianus

   

  Op zoek naar een goed en betaalbaar boekje over Agaporniden ?

  Bestellen?  Klik op de afbeelding.

  Agaporniden

  Agaporniden heten ook wel ‘lovebirds’. Er zijn maar liefst 9 soorten van deze Afrikaanse dwergpapegaaitjes die wel 12 jaar oud kunnen worden. Agaporniden zijn heel populair als tentoonstellingsvogels, maar ook als gezelschapsdieren. Ze zijn volledig tam te maken. Vanwege de populariteit worden ze vaak gekweekt, wat heeft geleid tot veel mutaties binnen de soorten. Dit boek is met veel liefde voor deze vogelsoort geschreven. De auteur geeft adviezen en deskundige tips over alles wat er komt kijken bij het houden van agaporniden. Ze zijn liever niet in hun eentje, klimmen graag in een liefst zo groot mogelijke kooi, nemen een paar keer per dag een vogelbad en zijn dol op een stukje fruit of een stukje broccoli.
  Praktische aanwijzingen voor huisvesting, samenstelling voeding en dagelijkse verzorging zijn te vinden in ‘de Agaporniden’, evenals beknopte informatie over voorkomende ziektes.
  Alle soorten en ondersoorten zijn ook beschreven en zijn afgebeeld op prachtige foto’s. Tenslotte wordt informatie gegeven over verenigingen en instanties die geraadpleegd kunnen worden.
   

  Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

   

  Bestellen?  Klik op de afbeelding.

   

  De roseicollis en zijn mutaties

  De roseicollis is een agapornidesoort waarbij de meeste mutaties zijn opgetreden. Er zijn meer dan 300 verschillende combinaties mogelijk! Dit boek bestaat uit twee onderdelen.
  Er wordt een eenvoudige verklaring gegeven voor mutanten en voor de gevorderden wordt ingegaan op de genetische kant en de bevedering van de roseicollis en zijn mutaties. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Er is een hoofdstuk gewijd aan de MUTAVI Research & Advies Groep, een internationaal platform dat informatie verzamelt over de verschillende vogelsoorten. Ook wordt vererving uitgelegd, een proces waarbij op drie manieren mutaties kunnen ontstaan, namelijk autosomaal dominant, autosomaal recessief en geslachtsgebonden recessief. Het gedeelte van het boek waarin verschillende mutaties zoals de opaline, de cinnamon, de pallid en rozemasker worden beschreven, levert meer van dit vakjargon op. Roseicollis mutaties zijn afkomstig uit allerlei landen.
   

  Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

  Bestellen?  Klik op de afbeelding.

   

  Kweken met Agaporniden

  Duidelijk en overzichtelijk wordt stap voor stap uitleg gegeven aan het hele proces van het kweken met agaporniden. Praktische adviezen over hoe het beste een kweekadministratie kan worden bijgehouden, over het ringen van de jongen, maar ook over nestkasten en nestbouw, vindt u terug in dit boek. De auteur die jarenlange ervaring heeft met het kweken van agaporniden heeft een aantal van zijn eigen ervaringen op een rij gezet voor de lezer.
  Uiteraard wordt aandacht besteed aan de juiste voeding, het samenstellen van de kweekparen en voorkomende problemen. Informatie over de genetica, de mutaties en de vederstructuren van de verschillende agaporniden is ook opgenomen. Vele prachtige kleurenfoto’s illustreren dit boek.

  Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

  Bestellen?  Klik op de afbeelding.

   

  Agaporniden - Handboek en naslaggids

  Dirk Van den Abeele, expert op gebied van agaporniden, heeft een zeer uitgebreid en prachtig geïllustreerd handboek over agaporniden geschreven. Het is een uniek vogelboek, onmisbaar voor serieuze agapornidenliefhebbers en -kwekers.

  Het Agaporniden -Handboek en naslaggids is met circa vijfhonderd kleurenfoto’s een standaardwerk dat in vele talen over de hele wereld uitgebracht zal worden. Voor de foto’s en vertalingen van het boek hebben vogelexperts uit verschillende landen meegewerkt. Er is wereldwijd geen enkel boek dat zo diep ingaat op de overerving en mutaties bij agaporniden als dit boek. Het is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

  Prijs: € 39,50   (Excl. verzendkosten)

   

  Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

  (39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

  Bestellen?  Klik op de afbeelding.

  Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

  Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
  uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
  voor elke vogelliefhebber.

  Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
   

  Beschrijvingen van:
  232 soorten
  242 ondersoorten

   

  Foto's van:
  302 soorten en ondersoorten
  35 mutaties
  779 foto's in totaal

   

  Disclaimer

  HOME

  Vertel een vriend over deze site

   

   

   

 • Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten