Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis personatus

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis personatus

Geschiedenis

De Agapornis personatus wordt in 1887 ontdekt en beschreven. Het duurt tot 1925 alvorens de soort in Europa wordt geimporteerd. Een jaar later, in 1926, worden al de eerste broedresulaten in gevangenschap gemeld.

Herkomst en leefmilieu

Het verspreidingsgebied van de Agapornis personatus is het Irangi district van Noordoost - Tanzania. Hun leefgebied bevindt zich zo'n 60 km. ten zuidoosten van het leefgebied van de Agapornis fischerie. Bijzonder is dat het leefgebied van beide soorten elkaar raken noch overlappen.  Hun woongebied is de droge savanne, grasland met hier en daar wat bomen en struiken.Ze voeden zich hoofdzakelijk met verschillende graszaden en bessen. Om aan dit voedsel te komen brengen ze een groot deel van de dag door op de grond, een gewoonte die we ook in onze volières kunnen waarnemen.  

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de soort

Man en pop: De man en de pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis personatus is ongeveer 14 cm groot en heeft een diepzwarte kop die op de achterkop overgaat in olijfbruin. Om de hals, van voren uitlopend tot op het bovenste deel van de borst, loopt een diepgele kraag. De borst is geel evenals de vleugelbochten. De algehele lichaamskleur is groen.De stuit van de vogel is donkergroen met een zijdeachtige glans. Rond de bruine ogen vinden we de kenmerkende witte oogring. De snavel is dieprood. De poten zijn grijs en de nagels donkergrijs.
Jongen: De jongen zijn bleker van kleur. De kleur van de kop is i.p.v. diepzwart meer bruinachtig zwart. Op de bovensnavel van jonge vogels zit een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap

In hun geboorteland valt de broedtijd tussen maart en april. Ze nestelen doorgaans in holten van apebroodbomen maar ook wel in holten van schuren en gebouwen, onder daken en in  oude zwaluwnesten . Het nestelen gebeurt veelal in kolonieverband.Net als de Agapornis fischerie gebruiken ze als nestmateriaal stroken boomschors, takjes, grashalmen en lange twijgen. De pop vervoert de bouwstoffen in haar snavel. Van het bouwmateriaal wordt een bolvormig nest met een sluipgang gebouwd. In gevangenschap kunnen ze het best paarsgewijs in ruime broedkooien worden gehuisvest, hoewel er ook goede resultaten zijn behaald met meerdere paren in grote volières. Belangrijk hierbij is dat er voor de verschillende paartjes ruim voldoende nestblokken beschikbaar zijn. Als nestgelegenheid kan een broedblok met een afmeting van ongeveer 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 15 x 15 cm. gegeven worden. Horizontale broedblokken met een afmeting van 40 cm.breed, 18 cm. lang en een hoogte van 18 cm. voldoen ook prima.  Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken, strohalmen, halmen van trosgierst e.d. gegeven worden. Van de takken bijt de pop stroken schors die ze in haar bek stopt en naar het nest brengt. Ze bouwt een komvormig nest. Om de dag worden 4 tot 6 eitjes gelegd die ongeveer 23 dagen worden bebroed. De jongen hebben bij het uitkomen een oranjerode donsbevedering die naarmate ze ouder worden veranderd in donkergrijs. Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4,5 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Het is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten. De ouders kunnen dan ongestoord verder broeden. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee legsels te laten grootbrengen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de Agapornis personata stress gevoeliger is dan de fischerie. Dit geldt in het bijzonder voor de jongen. Uitvangen dient zeer voorzichtig te gebeuren en alleen dan als het strikt noodzakelijk is. Verder is het verstandig geen al te jonge personata's aan te schaffen. Bij aanschaf dienen de vogels minstens 10  maanden oud te zijn wil men niet het risico lopen dat de jonge vogels na enkele dagen in hun nieuwe omgeving sterven.

Voeding in gevangenschap

Als voeding kan aan de vogels een zaadmengsel voor agapornissen gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst. Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken.

Mutaties

Bij de Agapornis personatus hebben zich al heel wat mutaties voorgedaan. Zo kennen we de pastel-, blauw- en violetfactor alsmede de donkerfactoren en sinds kort in Amerika de fallowfactor. Verder kennen we nog de inofactor die via de Agapornis lilianae is  ingekweekt en de gezoomde factor die via de Agapornis fischerie is ingekweekt.

A. van Kooten

 

Verwante links

Agapornis canus
Agapornis fischerie
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenus
Agapornis pullarius
Agapornis taranta
Agapornis roseicollis
Agapornis swindernianus

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boekje over Agaporniden ?

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Agaporniden

Agaporniden heten ook wel ‘lovebirds’. Er zijn maar liefst 9 soorten van deze Afrikaanse dwergpapegaaitjes die wel 12 jaar oud kunnen worden. Agaporniden zijn heel populair als tentoonstellingsvogels, maar ook als gezelschapsdieren. Ze zijn volledig tam te maken. Vanwege de populariteit worden ze vaak gekweekt, wat heeft geleid tot veel mutaties binnen de soorten. Dit boek is met veel liefde voor deze vogelsoort geschreven. De auteur geeft adviezen en deskundige tips over alles wat er komt kijken bij het houden van agaporniden. Ze zijn liever niet in hun eentje, klimmen graag in een liefst zo groot mogelijke kooi, nemen een paar keer per dag een vogelbad en zijn dol op een stukje fruit of een stukje broccoli.
Praktische aanwijzingen voor huisvesting, samenstelling voeding en dagelijkse verzorging zijn te vinden in ‘de Agaporniden’, evenals beknopte informatie over voorkomende ziektes.
Alle soorten en ondersoorten zijn ook beschreven en zijn afgebeeld op prachtige foto’s. Tenslotte wordt informatie gegeven over verenigingen en instanties die geraadpleegd kunnen worden.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

 

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

De roseicollis en zijn mutaties

De roseicollis is een agapornidesoort waarbij de meeste mutaties zijn opgetreden. Er zijn meer dan 300 verschillende combinaties mogelijk! Dit boek bestaat uit twee onderdelen.
Er wordt een eenvoudige verklaring gegeven voor mutanten en voor de gevorderden wordt ingegaan op de genetische kant en de bevedering van de roseicollis en zijn mutaties. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Er is een hoofdstuk gewijd aan de MUTAVI Research & Advies Groep, een internationaal platform dat informatie verzamelt over de verschillende vogelsoorten. Ook wordt vererving uitgelegd, een proces waarbij op drie manieren mutaties kunnen ontstaan, namelijk autosomaal dominant, autosomaal recessief en geslachtsgebonden recessief. Het gedeelte van het boek waarin verschillende mutaties zoals de opaline, de cinnamon, de pallid en rozemasker worden beschreven, levert meer van dit vakjargon op. Roseicollis mutaties zijn afkomstig uit allerlei landen.
 

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Kweken met Agaporniden

Duidelijk en overzichtelijk wordt stap voor stap uitleg gegeven aan het hele proces van het kweken met agaporniden. Praktische adviezen over hoe het beste een kweekadministratie kan worden bijgehouden, over het ringen van de jongen, maar ook over nestkasten en nestbouw, vindt u terug in dit boek. De auteur die jarenlange ervaring heeft met het kweken van agaporniden heeft een aantal van zijn eigen ervaringen op een rij gezet voor de lezer.
Uiteraard wordt aandacht besteed aan de juiste voeding, het samenstellen van de kweekparen en voorkomende problemen. Informatie over de genetica, de mutaties en de vederstructuren van de verschillende agaporniden is ook opgenomen. Vele prachtige kleurenfoto’s illustreren dit boek.

Prijs: € 7,95   (Excl. verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

Agaporniden - Handboek en naslaggids

Dirk Van den Abeele, expert op gebied van agaporniden, heeft een zeer uitgebreid en prachtig geïllustreerd handboek over agaporniden geschreven. Het is een uniek vogelboek, onmisbaar voor serieuze agapornidenliefhebbers en -kwekers.

Het Agaporniden -Handboek en naslaggids is met circa vijfhonderd kleurenfoto’s een standaardwerk dat in vele talen over de hele wereld uitgebracht zal worden. Voor de foto’s en vertalingen van het boek hebben vogelexperts uit verschillende landen meegewerkt. Er is wereldwijd geen enkel boek dat zo diep ingaat op de overerving en mutaties bij agaporniden als dit boek. Het is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Prijs: € 39,50   (Excl. verzendkosten)

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten