Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis fischerie

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis fischerie

Geschiedenis
De agapornis fischeri is in 1887 ontdekt door de man waaraan hij zijn naam heeft te danken, Dr. G.A. Fischer. De Agapornis fischerie werd in 1925 in Europa geïmporteerd en kort daarna werden er al kweekresultaten met de soort behaald.

Herkomst en leefmilieu
De Agapornis fischerie leeft in kleine groepen van 10 - 15 vogels in Noord -Tanzania, ten zuiden van het Victoriameer. Ze leven hier op hoogten van 1000 tot 1700 meter waar ze in hoofdzaak de droge savannen bewonen. Op deze savannen voeden ze zich in hoofdzaak met graszaden. Ook bezoeken ze graag landbouwgronden van de plaatselijke bevolking om zich daar te goed te doen aan millet en maïs. Als slaapplaats maken de vogels graag gebruik van oude wevernesten.
Uit studies is gebleken dat met name de Agapornis fischerie zich het best weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo hebben zich bijvoorbeeld uit vogels die wisten te ontsnappen uit vangtransporten verschillende kolonies gevormd nabij de haven van Tanga aan de kust van Tanzania.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Beschrijving van de soort
Man en pop: Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis fischerie is ongeveer 15 cm. groot. Het masker is gerekend vanaf de bovenschedel oranjerood overgaand naar een lichtere tint onder de snavel. Op het achterhoofd gaat de kleur van het masker over in een olijfgroenachtige bronskleur. De algemene lichaamskleur is groen, de vleugelbochten geel en de stuit violet. De ogen zijn bruin met daar om heen de kenmerkende witte oogring. De snavel is diep rood, de poten en nagels respectievelijk grijs en donkergrijs.
Jongen: De jongen zijn bleker van kleur, vooral op de kop. Op de bovensnavel bevindt zich een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap
In hun geboorteland valt de broedtijd tussen april en juli. Ze nestelen in boomholten maar ook wel in holten van schuren en gebouwen. Het nestelen gebeurt in kolonieverband. Als bouwmateriaal voor het nest wordt gebruik gemaakt van stroken boomschors, takjes, grashalmen en lange twijgen. De pop vervoert de bouwstoffen in haar snavel. Van het bouwmateriaal wordt een bolvormig nest met een sluipgang gebouwd.
De Agapornis fischerie is voor de beginnende liefhebber een prima vogel om mee te kweken. Ze stellen in het algemeen weinig speciale eisen en kweekresultaten laten meestal dan ook niet lang op zich wachten. In gevangenschap kunnen ze het best paarsgewijs in ruime broedkooien worden gehuisvest. Voor het broeden kan een broedblok met een afmeting van ongeveer 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 15 x 15 cm. gegeven worden. Horizontale broedblokken met een afmeting van 40 cm.breed, 18 cm. lang en een hoogte van 18 cm. voldoen ook prima.  Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken, strohalmen, takjes e.d. gegeven worden. Van de takken bijt de pop dan stroken schors van ca. 10 cm. die ze met haar bek naar het nest brengt. In 3 tot 4 dagen bouwt ze hier een komvormig nest van. Om de dag worden 4 tot 6 eitjes door het popje gelegd, die alleen door haar worden uitgebroed. Na ca. 24 dagen komt het eerste eitje uit. De jongen hebben bij het uitkomen een oranjerode donsbevedering die naarmate ze ouder worden veranderd in donkergrijs.  
Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4,5 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Het is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten. De ouders kunnen dan ongestoord met het tweede legsel beginnen. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee legsels te laten grootbrengen.  

Voeding in gevangenschap
Als voeding kan aan de vogels een agaporniden zaadmengsel gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes appel en peer, bessen, groenvoer en trosgierst. Met name tijdens de opfokperiode van de jongen heeft deze soort veel behoefte aan groenvoer. Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken.

Mutaties
Bij de Agapornis fischerie hebben zich inmiddels al heel wat mutaties voorgedaan. Zo kennen we de gele zwartoog, de bonte en de gezoomde en zijn de blauwfactor, de violetfactor en  donkerfactoren via de Agapornis personata en de inofactor via de Agapornis lilianae ingekweekt. Sinds 1998 is er in Nederland een “leiblauwachtige” mutatie verschenen die dominant vererft. Er is bij mijn weten nog geen naam aan deze mutatie gegeven.

A. van Kooten

 

Verwante links

Agapornis canus
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenus
Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Agapornis taranta
Agapornis roseicollis
Agapornis swindernianus
 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten