Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agapornis lilianae

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agapornis lilianae

Geschiedenis

De Agapornis lilianae werd voor het eerst waargenomen in 1864 maar toen aangezien voor een Agapornis roseicollis. Pas in 1894 wordt hij als aparte soort erkend. De soort wordt genoemd naar Mej. Lilian Sclater, een zus van de bekende vogelkenner en publicist W.L. Sclater. Tweeendertig jaar na zijn ontdekking wordt hij geimporteerd in Europa.

Herkomst en leefmilieu

De Agapornis lilianae treffen we aan in Zuid-Tanzania, Noord-Zimbabwe en Oost-Zambia. Ze bewonen daar gebieden die met kreupelhout en acacia’s begroeid zijn. In de nabijheid van deze gebieden zijn altijd rivieren te vinden want de Agaponis lilianae houdt ervan om veelvuldig te baden. Ze komen voor in zwermen van meer dan 100 vogels.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten de broedtijd zoeken ze de wat hoger gelegen gebieden op maar ook hier blijven ze in de buurt van water. Het feit dat ze in grote zwermen voorkomen geeft al aan dat het een kolonievogel is. Als de broedtijd aanbreekt vallen de kolonies uiteen in kleinere groepen vogels. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit graszaden, granen, vruchten, bessen en bladknoppen. Hun voorkeur gaat echter uit naar onrijpe gierst (millet). De boeren zien ze daarom liever gaan dan komen. Ondanks het feit dat het woongebied van de lilianae  in het noorden praktisch grenst aan dat van de personatus en in het zuiden slechts zo’n 150 km.verwijderd ligt van dat van de Agapornis nigrigenis overlappen de woongebieden van de vogels elkaar niet. Bij observaties van de vogels in het wild zijn er nooit meldingen geweest over bastaarden, terwijl (vruchtbare) bastaarden wel in gevangenschap zijn gekweekt.

Beschrijving van de soort

Man en pop: Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis lilianae is ongeveer 12,5 cm. groot. Het masker is oranjerood overgaand in donkerzalmroze op de bef en vandaar uit naar bronskleurig op de bovenborst. Het masker gaat op het achterhoofd over in olijfgeel en vervolgens in groen. De algehele lichaamskleur is groen. De onderborst, buik, flanken, anaalstreek en de stuit zijn geelachtig groen van kleur. De grote vleugelpennen zijn blauwzwart. De grote staartpennen laten een geel-oranje-rood-zwarte dwarstekening zien. De snavel is diep donkerrood van kleur met aan de basis een witte snavelriem. De ogen zijn bruin met een lichtere iris en omgeven door een witte ring van washuid. De poten zijn grijs en de nagels donkergrijs.

Jongen: De jongen zijn duidelijk bleker van kleur, vooral de wangen. Op de bovensnavel bevindt zich bij jonge vogels een zwarte vlek.

Broedproces in het wild en in gevangenschap

In het algemeen is er weinig bekend over de broedgewoonten van deze soort in het wild. De meldingen die er zijn vermelden dat ze wel in oude nesten van weversoorten (o.a. Buffelwevers) broeden maar ook onder daken en in allerlei holen. De nestbouw is gelijk aan die van de Agapornis fischerie en Agapornis personatus.

In gevangenschap blijken het betrouwbare broedvogels te zijn. Ze zijn vreedzaam van aard en kunnen dan ook gemakkelijk in kolonieverband worden gehouden. Toch zijn de beste broedresultaten te verwachten als we de vogels paarsgewijs huisvesten.Gezien hun natuurlijk leefmilieu, een vochtig klimaat, dient wel opgemerkt te worden dat als de vogels binnen in broedkooien gehouden worden de luchtvochtigheid relatief hoog dient te zijn. Tevens dienen de vogels steeds te kunnen beschikken over vers badwater. Voor de nestbouw verkiezen ze stro boven verse wilgentakken. Het nestmateriaal wordt net als bij de andere agapornissen met oogring in de bek vervoerd. De 3 tot 6 eitjes worden om de dag gelegd en alleen door de pop bebroed. Tijdens de broedperiode wordt de pop door de man op het nest gevoerd. De broedduur is 23 dagen. De jongen hebben bij het uitkomen een oranjerode donsbevedering die naarmate ze ouder worden veranderd in donkergrijs. Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Eén van de grootste problemen bij de kweek met lilianae’s is de jongen door de rui te krijgen. Slechts 25% van de jongen zou overleven. De oorzaak hiervan is (nog) onvoldoende bekend. Het is daarom verstandig alleen maar (volwassen) vogels te kopen die de rui al doorlopen hebben.  Om te voorkomen dat u bastaarden koopt het volgende:Een lilianae die even groot is als een fischerie of personatus is gegarandeerd een bastaard.

 • Blauwe aanslag op de stuit duidt eveneens op bastaardering.
 • Volwassen vogels met een duidelijke zwarte tekenning in het masker zijn vrijwel zeker terugkruisingen met de Agapornis nigrigenus of de Agapornis personatus

  Voeding

  Als voeding kan aan de vogels een agaporniden zaadmengsel gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst.

  Mutaties

  Bij de Agapornis lilianae kennen we slechts één mutatie, namelijk de lutino. Een recessieve mutatie die stampt uit 1936 en is ontstaan bij de heer Prendergast in Adelaide, Australië. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er van de lutino mutatie maar enkele exemplaren. Gebleken is namelijk dat de lutino’s zeer zwak zijn en dat de meeste niet eens levend het nest verlaten.

  Adri van Kooten.

   

  Verwante links

  Agapornis canus
  Agapornis fischerie
  Agapornis nigrigenus
  Agapornis personatus
  Agapornis pullarius
  Agapornis taranta
  Agapornis roseicollis
  Agapornis swindernianus
   

  Disclaimer

  HOME

  Vertel een vriend over deze site

   

 • Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten