Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Ara's

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Ara's

Over Ara's zijn in het algemeen best wel een aantal bijzonderheden te vertellen. Op deze webpagina wil ik daar graag eens wat aandacht aan besteden. Één van de dingen die het eerst opvalt is de grootte van deze vogels. Ara's zijn dan ook de grootste papagaaien die we kennen. In totaal worden er 16 soorten ara's onderscheiden.
In hun natuurlijk leefmilieu nestelen ara's veelal in zeer hoge harthouten bomen. De nestholten kunnen zich dan ook wel 30 meter boven de grond bevinden. Bijzonder om te weten is dat de nestholten wel zo groot kunnen zijn dat een mens er in zou kunnen slapen.
Helaas, zo is gebleken uit onderzoek, zijn er veel te weinig van dit soort nestholten waardoor veel paartjes niet aan broeden toekomen. Het valt te begrijpen dat hierdoor de voortplanting van deze vogels in gevaar komt. Het nijpende te kort aan nestgelegenheid zorgt er zelf voor dat bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld de Blauwgele Ara, de jongen van andere Ara-soorten doodden om toch vooral maar in het bezit te komen van een nestholte.  
Ara's leggen meestal maar 2 eieren. Het vreemde hierbij is dat het tweede ei dienst doet als een soort van reserve ei. Dit ei wordt ook pas enkele dagen later gelegd dan het eerste. Het jong wat uit dit ei geboren wordt sterft meestal omdat het eerste jong veel sterker is en al het beschikbare voedsel opeist. Slechts wanneer er een overvloed aan voedsel is en of het eerste jong niet levensvatbaar is zal het tweede jong een kans hebben om te blijven leven.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 

Onderzoekers hebben uitgevonden dat een paartje ara's gemiddeld slechts één jong in de twee jaar groot brengen.
Het voedsel van jonge ara's bestaat veelal uit giftige noten, zaden, vruchten en klei!!
Giftig en klei staan hier vetgedrukt omdat beide aan elkaar gerelateerd zijn. Alom wordt namelijk aangenomen dat het klei als een soort van natuurlijk geneesmiddel dienst doet om de giftige noten, zaden en vruchten te neutraliseren. Dit klei schijnt namelijk waardevolle stoffen te bevatten die in het lichaam van de vogel worden opgenomen en er voor zorgen dat de vogel niet ziek wordt.
Dit klei wordt door de ara's op zogenaamde klei-lick plaatsen aan de oever van een rivier opgenomen.
In het wild vliegen ara's meestal in groepen van 6 tot 10 vogels. Wanneer 3 á 4 ara's samen vliegen kun je vrijwel met zekerheid zeggen dat het een paartje is met jong(en).

A. van Kooten

 

Verwante links

Blauwgele ara
Groenvleugelara
 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten