Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Afsterven kiemcel in ei

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Afsterven kiemcel in ei

De volgende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het afsterven van de kiemcel/embryo in het ei:

Te lage luchtvochtigheid

Een veel voorkomende oorzaak is naar mijn mening  een te lage vochtigheid van de lucht in de broedruimte.De vochtigheid van de lucht in de broedruimte is  namelijk erg belangrijk. Deze mag eigenlijk niet beneden de 50% liggen. Te droge lucht leidt tot samentrekking van het binnenste eivlies, dat zich zo vast om het embryo kan leggen, dat deze later niet in staat is zich te bevrijden uit het ei. Als een ei min of meer dreigt uit te drogen, is dit vast te stellen aan de grootte van de luchtkamer. Tijdens het broeden wordt deze namelijk groter. Ze mag echter niet meer bedragen dan eenderde van het totale eivolume. Vooral bij de vroege kweek, waar we geconfronteerd kunnen worden met droog, vriezend weer, wil een lage luchtvochtigheid (< 50%) nog weleens voorkomen.Door een hygrometer (een meter waarop de luchtvochtigheid is af te lezen) aan te schaffen kunt u de luchtvochtigheid in uw vogelverblijf controleren.Ingeval van een te lage luchtvochtigheid kunt u over gaan tot het regelmatig natspuiten van de eieren met een bloemenspuit of tot het goed vochtig houden van de nestblokken.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Een andere methode die u kunt toepassen is de volgende: Span een (was)lijn op niet te grote afstand van de verwarming en hang hier een kletsnatte deken over. De deken dient u zo hoog mogelijk op te hangen. Het spreekt voor zich dat de deken goed nat gehouden moet worden. Hoe warmer het vogelverblijf hoe meer water er zal verdampen.Zelf gebruik ik in dergelijke gevallen ook wel een zogenaamde hogedrukspuit. U weet wel, dat is zo'n spuit die in de tuinbouw worden gebruikt om bestrijdingsmiddelen mee te vernevelen. Met zo'n spuit kun je ca. 5 liter (lauw) water per keer vernevelen. Door 2 tot 3 keer per dag een volle spuit te vernevelen weet ik de luchtvochtigheid in mijn vogelverblijf boven de 50% te houden (controle m.b.v. de hygrometer).&Ingeval u tijdens het broedproces geconfronteerd bent geweest met "droog weer" is het verstandig de eitjes 1-2 dagen voor het uitkomen korte tijd in een bakje met lauw-warm water te leggen. Op deze manier wordt via het door de poriën dringende vocht het ietwat droog geworden eivlies geweekt en zal het uitkomen van de jongen worden vergemakkelijkt.U hoeft geen angst te hebben dat het embryo verdrinkt. Lang bebroede eitjes drijven namelijk op het water en blijven daardoor ten dele door lucht omgeven. De eitjes dienen niet langer dan 1 minuut in het lauwwarme water te worden gelegd.

Te hoge luchtvochtigheid in het vogelverblijf

Een te hoge luchtvochtigheid (>75%) in het vogelverblijf kan er ook toe leiden dat het embryo in het ei sterft.Door een te hoge luchtvochtigheid zal de luchtkamer in het ei zich onvoldoende kunnen ontwikkelen waardoor het embryo als het ware "verdrinkt" in het ei. Als de luchtvochtigheid in het vogelverblijf te hoog is dan moet u meer ventileren en zonodig verwarmen.

Het embryo is door bacteriën geïnfecteerd

Het is mogelijk dat bacteriën via de handen van de kweker worden overgebracht op de eieren. Uit onderzoek is namelijk komen vast te staan dat de eitjes waarin de embryo's in een vroeg stadium (voor de zevende of achtste dag) gestorven zijn, vaak geinfecteerd zijn met bacteriën die, via de poriën in de eierschaal, het ei zijn binnengedrongen. Door de eitjes niet in de handen te nemen kan één en ander zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het embryo is afgestorven a.g.v. onderkoeling

Het kan voor komen dat de pop zich, om wat voor reden dan ook, niet op haar gemak voelde en gedurende langere tijd het nest heeft verlaten. Misschien stoorde het mannetje haar te veel of bracht hij haar niet voldoende voedsel. Door de broedparen in de broedkooien goed te observeren kan snel ingegrepen worden bij eventuele storingen (onrust t.g.v. bijvoorbeeld muizen, veder-, bloedmijt e.d.), onvoldoende voeden van de pop door de man e.d.). Tijdig overleggen van eitjes kan dan noodzakelijk zijn.

Gebrek aan levensvatbaarheid (letaliteit) van de kiemcel

Het kan zijn, dat de kiemcel door gebrek aan levensvatbaarheid of door gebrek aan bepaalde stoffen niet volledig tot ontwikkeling kon komen. Soms sterft de kiemcel al enkele uren nadat het ei de broedtemperatuur heeft aangenomen. In een dergelijk geval is niet waar te nemen of het ei onbevrucht is of al in een vroeg stadium afgestorven is. Sterft het embryo pas na enkele dagen af, dan zien we bij het doorlichten van zo'n ei, een los grijs vlokje in het ei drijven. Jongen, die we geheel volgroeid 'dood in de dop' aantreffen, hebben te maken gehad met een tekort. Bij het openmaken van dergelijke eitjes, zal meestal blijken, dat het jong op het inzuigen van de dooierresten na, volgroeid was. Zoals gezegd wijst dit altijd op een tekort. Vooral in de laatste uren, voordat het ei uitkomt, wordt er veel van het jong gevergd. Het jong moet het overgebleven deel van de dooier inzuigen, het moet zich geheel in het ei ronddraaien, om met behulp van het eitand, het vlies en de eischaal te doorbreken. Deze krachtsinspanning blijkt dan te groot met als gevolg dat het jong sterft.Bij vogels, die niet in (broed) conditie zijn en toch worden ingezet voor de kweek, zien we bovenstaande problematiek nogal eens optreden. Vogels die niet in conditie zijn dienen dan ook nooit ingezet te worden voor de kweek. Rust geven is veelal de enige oplossing. En natuurlijk dient u uit te zoeken waaraan het "uit conditie zijn" te wijten is.

Vitaminegebrek

Aangenomen wordt dat in veel gevallen een gebrek aan de vitaminen van het B-complex er de oorzaak van zijn, dat de kiemcel\embryo afsterft in het ei.Indien het voedsel het gehele jaar door voldoende vitaminen van het B- complex (met name vitamine B2) heeft bevat, hoeft u hier echter niet bang voor te zijn. Voorkomen kunt u het vitaminegebrek door groenvoer en gekiemd zaad te verstrekken en of een multi-vitaminepreparaat door het drinkwater te mengen.Een eenmaal aanwezig tekort kunt u o.a. opheffen door verstrekking van in de handel verkrijgbare vitamine B druppels, die in water oplosbaar zijn. Ook kunt u de druppels, volgens gebruiksaanwijzing, verstrekken op voedsel wat graag opgenomen wordt door de vogels.

Verontreinigde eitjes t.g.v. uitwerpselen van de jongen

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de eitjes verontreinigd raken door de uitwerpselen van de jongen. Bij grote legsels zijn het vaak de laatste eitjes die verontreinigd raken door de eerste jongen. Maar ook komt het vaak voor dat pas gelegde eitjes door de uitwerpselen van de jongen van het voorafgaande broed worden verontreinigd. Door de uitwerpselen raken de poriën van de eischaal verstopt, waardoor het embryo stikt of bij een pas gelegd eitje zelfs helemaal niet tot ontwikkeling komt. In het algemeen moeten sterk met uitwerpselen verontreinigde eitjes als verloren worden beschouwd. Het enige wat u nog zou kunnen proberen is de eitjes voorzichtig met een (nat) watje met lauwwarm water schoon deppen (goed laten weken en niet te ongeduldig worden!).Bedenk dat dit zeer voorzichtig moet gebeuren!!!!Indien de jonge vogels reeds goed in de veren zitten zou u kunnen besluiten deze onder in een (open) kistje in de broedkooi te zetten. De jongen kunnen de eitjes dan niet meer verontreinigen en de man zal, zo is mijn ervaring, de jongen wel blijven voeden.

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten