Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Doden van jongen door oudervogel(s)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Doden van jongen door oudervogel(s)

Erfelijkheid??

Je zal toch meemaken dat een veelbelovend kweekstel z'n jongen dood maakt. Helaas heb ik dit bij m'n eigen vogels ook eens moeten meemaken. Van een goede vriend had ik een prima man meegekregen die ik wilde paren aan een jonge pop van ca. 12 maanden. Op de datum dat het eerste ei kon uitkomen bleek bij inspectie dat het jong half aangevreten in het blok lag. Omdat ik dit fenomeen nog niet eerder had meegemaakt dacht ik in eerste instantie dat er, bij het uitkomen van het jong uit het ei, iets mis gegaan moest zijn. Maar ook het tweede jong lag een dag later aangevreten in het nestblok. Op het moment dat ik dit constateerde had ik goed de pé in en om herhaling hiervan te voorkomen werden de overige eitjes door mij overgelegd. Ondanks dat de jongen aangevreten waren kon ik aan de oudervogels niet zien wie de dader was. Voor mezelf was ik er vrij zeker van dat de pop de schuldige was. De pop werd dan ook uitgesloten voor de kweek en de man kreeg van mij een andere pop toegewezen. Ik wilde namelijk dolgraag jongen bij deze geweldige mooie showman. Gelukkig klikte het direct met de nieuwe pop en er lagen dan ook al snel bevruchte eitjes in het nestkastje. Bij het uitkomen van het eerste eitje werd ik echter opnieuw geconfronteerd met een dood aangevreten jong in het nestblok. 

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

U raad het al, op dat moment gingen er allerlei toeters en bellen bij mij loeien en rinkelen. Toen ook begreep ik dat ik een mooie (onschuldige) pop ten onrechte had uitgesloten van de kweek. Zo zie je maar weer dat je niet altijd op je gevoel kunt vertrouwen. Dit keer kon ik echter de eitjes niet overleggen omdat ik geen  kweekstel zitten had met eitjes die rond dezelfde tijd moesten uitkomen. Om te voorkomen dat de man opnieuw z'n jongen zou dood maken heb ik toen een tussenschot van gaas in de broedkooi aangebracht. Door de gazen tussenschot kon de man niet meer bij de jongen komen maar nog wel het popje door het gaas voeren. De man heb ik verder uitgesloten van de kweek. Op het kweekblad van de jongen heb ik (natuurlijk) dit alles wel genoteerd. Ingeval ook de jongen dit gedrag gaan vertonen zal ik deze lijn zondermeer moeten "afsnijden". Uit de literatuur, die ik heb geraadpleegd, werd mij niet echt duidelijk of kanibalisme bij grasparkieten erfelijk is, vandaar dat ik achter erfelijkheid, als mogelijke oorzaak van kanibalisme, een aantal vraagtekens heb geplaatst.

Een voor veranderingen (over)gevoelige (zenuwachtige) pop

Een andere oorzaak van het "vermoorden" van de jongen kan zijn, dat men te maken heeft met een zenuwachtige pop. Dergelijke poppen kunnen door bijvoorbeeld verschoning van het nest of veranderingen in de broedkooi zo zenuwachtig reageren dat ze hun jongen dood maken. Ook schijnt het te vaak uitoefenen van nestcontrôle een zelfde uitwerking te hebben op dergelijke poppen. Tussentijds geen veranderingen aanbrengen, nestblok niet verschonen en nestcontrôles zoveel mogelijk achterwege laten is hier de voor de hand liggende remedie. Met betrekking tot het onderwerp kanibalisme wil ik u het volgende verhaal dat mij ter ore kwam niet onthouden. Een beginnend vogelliefhebber had "uitgevonden" dat z'n valkparkieten verzot waren op kleine stukjes vers vlees. Toen de vogels overgingen tot broeden en het eerste jong zich meldde werd deze echter aangezien voor een "lekker stukje vlees" en (dus) door de oudervogels opgegeten. Door dit (aangeleerde) gedrag waren deze vogels dus volkomen ongeschikt geworden voor de kweek. Dit verhaal leert ons dat we onze vogels beter geen stukjes vlees te eten kunnen geven!!!!

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten