Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Feather duster

 
 

Foto: petbirds.com.au/

Foto: budgiebreeders.com.au/

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Feather duster

Een feather duster is een grasparkiet met een extreem lange bevedering. In veel gevallen wordt de bevedering bij feather dusters zo lang, dat de veren uiteindelijk gaan krullen. Deze afwijking, want dat is het, wordt wel de ziekte van `Down' (= mongoloiede idiotie) onder de grasparkieten genoemd. Zelf kweekte ik m'n eerste feather duster in maart 1992. Tot ongeveer de 4e week was de vorming van de veren net als bij de andere jongen in het nest. Toen het betreffende jong ongeveer 5 weken oud was dacht ik werkelijk een vogel van wereldklasse te hebben gekweekt. Tjonge, tjonge wat een kop zat er op dat grasparkietje en wat was dit jong groot!! Al snel kwam echter de teleurstelling, want door de extreme groei van de veren ontstaat een grasparkiet, waarbij elke vergelijking met de standaard grasparkiet (het ideaal beeld!) mank gaat. Een feather duster is in vergelijking met z'n leeftijdgenoten veel groter en dikker. Dit blijkt te worden veroorzaakt door enerzijds de extreem lange veren en anderzijds door de ruimte tussen de veerfollikels, die in vergelijking met normaal bevederde grasparkieten, groter is. Een geheel ander aspekt dat opvalt bij feather dusters is het feit dat ze vrij traag en weinig actief zijn. Eénmaal uitgevlogen besteedt een feather duster een groot deel van de dag aan het zoeken naar voedsel en aan het eten ervan.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Mogelijk dat de bevedering, die grootdeels voor de ogen hangt, en het trage en slome karakter van deze vogels hier debet aan zijn. Het exemplaar dat ik kweekte heb ik meerdere malen teruggezet in het broedblok omdat het op de bodem van de broedkooi weinig tot geen voedsel tot zich nam en of kreeg toegestopt van de oudervogels. Opvallend hierbij was ook dat de feather duster steeds bij de overige (uitgevlogen) jongen op de bodem van de broedkooi om voedsel bedelde. Het feather duster jong dat ik kweekte is niet veel ouder geworden dan 7 weken, een leeftijd die overeenkomt met ervaringen van andere kwekers. In het algemeen worden feather dusters hooguit enkele maanden oud en zullen ze maar zelden het stadium van volwassenheid bereiken. In Onze Vogels (51e jaargang, No 9, 1990), het maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, schrijft de heer A. Versluis met betrekking tot de vererving van feather dusters dat het hier waarschijnlijk een recessieve vererving betreft. Het tamelijk wetmatige voorkomen van deze afwijking in bepaalde stammen en het onmiddelijk ophouden hiervan als het koppel aan andere vogels wordt gepaard lijkt deze theorie over de recessieve vererving redelijk te staven, aldus de heer Versluis in het betreffende artikel. Van een dominante vererving is geen sprake omdat de feather duster zich niet voortplant en derhalve steeds voortkomt uit "gewone" vogels. Bij de kweek van feather dusters blijkt de verhouding in een nest veelal 1 feather duster op 4 "normalen" te zijn. Zoals u al heeft kunnen lezen houdt het verschijnsel op wanneer we de oudervogels met andere partners paren. De reden hiervan is dat de recessieve faktor niet dezelfde gemuteerde faktor in de nieuwe partner ontmoet. Wel worden er uit een dergelijke paring ongeveer 50% niet zichtbare splitvogels (= vogels die de feather duster faktor verborgen bij zich dragen) geboren. Feather dusters kunnen voort komen uit zowel kort als lang bevederde vogels. De feather duster die ik zelf kweekte kwam uit de paring korte bevedering x lange bevedering (=buff). Opgemerkt dient te worden dat feather dusters die voortkomen uit kort bevederde vogels over het algemeen langer overleven dan feather dusters uit lang bevederde vogels. Wanneer de faktor inderdaad recessief vererft, zo stelt de heer Versluis, zal het aantal dragers steeds meer in aantal toe nemen, te weten: drager x drager is 1 feather duster, 2 dragers en 1 gewone. Tweederde van de nakomelingen is dus drager. Deze vogels zullen gepaard aan een gezonde partner 50% gewone en 50% dragers voortbrengen. Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat vogels die deze erfelijke eigenschap bij zich dragen moeten worden uitgesloten voor de kweek. Het feit dat steeds meer kwekers tijdens de kweek geconfronteerd worden met het fenomeen feather duster, lijkt bovenstaande verervingstheorie over de feather duster in sterke mate te bevestigen. Ik ben dan ook van mening dat we met betrekking tot het fenomeen feather duster het zekere voor het onzekere moeten nemen en vogels, die feather dusters voortbrengen, moeten uitsluiten voor de kweek.

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten