Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Kweekproblemen - broedstoornissen bij kanaries

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads

Door: Alex Bos - keurmeester kanaries

Alle kanarie kwekers hebben wel eens problemen gehad tijdens de kweek, zij die zeggen dat er nooit problemen voorkomen moeten nog geboren worden. Met dit artikel probeer ik mogelijke problemen te omschrijven en zomogelijk een oplossing aan te dragen. Het is niet uitgesloten dat ik niet alles omschrijf of dat er nog ander oplossingen voor bepaalde problemen zijn.

Vechten:

Regelmatig komt het voor dat twee bij elkaar geplaatste vogels vechten en hierdoor de rust in het hok verstoren. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kan het zijn dat er twee mannen bij elkaar  geplaatst zijn. Ook is het van belang dat de vogels oud genoeg en broedrijp zijn, plaatst men een pop die nog niet voldoend broedrijp is bij een broedrijpe man dan kan men trammelant in de kooi verwachten.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 
 

Begint niet:

Ook komt het voor dat een pop niet begint met de bouw van een nest. Dit kan komen dat er nog onvoldoende licht uren zijn zodat deze pop nog niet in broedstemming komt. Ook is het mogelijk dat de pop nog te jong is, 9 maand oud is wel minimaal, maar liever nog iets ouder. Het wil ook wel eens helpen om een andere man of een man bij de pop te plaatsen.

Onbevruchte eieren:

Dit is een probleem dat regelmatig voorkomt, een iedere kweker heeft wel eens een koppel met onbevruchte eitjes. Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. De man kan nog niet voldoende broedrijp zijn, of de pop laat zich niet treden. Dit kan weer veroorzaakt worden door te lange nagels van de man. Wanneer de nagels te lang zijn zal dit voor de pop het gevoel geven dat zij geprikt wordt met een naald, en zij gooit vervolgens de man van haar rug. Ook komt het voor dat de man of de pop niet vruchtbaar is, ook in dit geval geen bevruchte eieren. Wanneer de zitstokken niet goed vastzitten kunnen deze gaan draaien, waardoor de vogels van het stok glijden.

Eieren komen niet uit:

Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. Bij een te lage luchtvochtigheid zal de eischaal te hard worden en kan het jong de schaal niet breken. Ook kan door verschillende oorzaken het jong in de dop zijn afgestorven door beschadiging van de schaal of door erfelijke afwijkingen. 

Voert niet:

Wanneer de pop en de geboren jongen goed gezond zijn, zal het voeren van de jongen geen enkel probleem geven. Wanneer dit niet zo is kan o.a. de volgende oorzaken hebben, ik zal enkele noemen. De pop is uit conditie, probeer de jongen over te leggen naar andere nesten. De jongen zijn verzwakt, probeer een druppul water met druivensuiker in de bekjes van de jongen te druppelen en verstrek zure appel. Ook kan het zijn dat de jongen niet gezond zijn, ook dan lijkt het of er niet gevoerd wordt, de jongen zijn dan echter te zwak om te bedelen om voer. Vaak zal dan de ontlasting van de jongen niet goed zijn. Raadpleeg in dit geval een dierenarts die verstand heeft van vogels.

Plukken:

Wanneer de jongen goed in de veren beginnen te komen, kan het gebeuren dat de jongen worden geplukt. In ernstige gevallen, zover dat deze helemaal kaal zijn en zullen sterven doordat ze de warmte niet kunnen vasthouden. Vaak is het de pop die weer wil beginnen met het bouwen van een nieuw nest, ook wil soms een vervelende man beginnen met het plukken van de veren. Wanneer men constateert dat er geplukt wordt kan men de jongen in een babykooi plaatsen voor de tralies van de broedkooi. Zelf plaats ik de jongen met de kweekman in een andere kooi, en laat ik de man de jongen verder grootbrengen. Ook kan het helpen om voldoende nieuw nestmateriaal te verstrekken.

Willen niet op zaad.

Het kan gebeuren dat jongen die bij de ouders zijn weggehaald dik gaan zitten. Ook dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de jongen nog niet geheel zelfstandig zijn, ze moeten ca 30 dagen zijn. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de vogel, er zijn ook jongen die na 25 dagen zelfstandig zijn maar ook die dit na pas 35 dagen zijn. Ook wil het nog wel eens een probleem zijn om de zaden goed te pellen, men kan de jongen dan zaad geven die even gemalen is in een koffiemolen.

Ongedierte:

Een groot probleem tijdens de kweek kan bloedluis zijn, een klein mijt die zich te goed doet aan het bloed van onze vogels. Vaak zijn deze met de voor ons legaal beschikbare insecticiden niet goed te bestrijden. Tegenwoordig zijn er roofmijten op de markt, deze schijnen bij goed gebruik vrij effectief te werken. Roofmijten zijn mijten die de bloedmijten als hun voedselgebruiken, wanneer alle bloedmijten zijn opgeheten zullen de roofmijten ook uitsterven. Ter preventie doe ik lookolie over mijn zaad, hier schijnen bloedmijten niet van te houden, lookolie is een olie die gemaakt is van knoflook.

 

Verwante links

1. Pop legt geen eieren
2. Pop legt schaalloze eieren
3. Onbevruchte eieren
4.  Afsterven kiemcel/embryo in ei
5.  Jong dood in ei, schaal aangepikt
6.  Beschadigde eitjes
7.  Kapot pikken eitjes door man/pop
8.  Niet voeden van jongen door pop
9.  Doden van jong(en) door man/pop
10. Agressieve pop
11. Sterfte van jongen na uitkomen ei
12. Jongen groeien slecht
13. Jongen worden geplukt
14. Spreidpoten
15. Kruipersziekte
16. Feather duster
17. Kweekproblemen bij kanaries
 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten