Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Plukken van jongen

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Plukken van jongen

Veelal maakt de pop zich schuldig aan het veren plukken. Maar ook de man wil zich wel eens aan het verenplukken schuldig maken. In het laatste geval is de pop ook door de man geplukt en is de dader dus bekend. Meestal is het plukken afgelopen als de jongen uitgevlogen zijn. Het verenplukken kan qua ernst in verschillende gradaties voorkomen. Ernstige gevallen zijn bijvoorbeeld die gevallen waarbij het dons van de jongen al na een goede week wordt geplukt. Hier kan niet afgewacht worden. Als u ooit zoiets mocht meemaken dan moet u de jongen direct onderbrengen bij broedparen, die jongen hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. In lichte gevallen en bij een leeftijd van ca. 3 weken kan men de jongen, als het niet te koud is, wel uit het blok halen en in een kistje op de bodem van de broedkooi zetten. Het plukken is dan afgelopen maar een nadeel is , dat de jongen minder goed gevoerd worden dan in het blok. Ook hier geldt dat we de jongen beter al in een eerder stadium hadden kunnen overleggen, want op een leeftijd van 3 weken accepteert niet iedere pop jongen uit andere nesten. Het verschijnsel verenplukken is al ongeveer honderdvijftig jaar oud en één van de eerste onderzoeken vond plaats in 1858, door Professor Schmidt. Vele rapporten van onderzoeken zijn er sindsdien verschenen. Maar pas in 1963 werd, onder leiding van professor Äberg van het Royal Veterinary College in Stockholm, de hoofdoorzaak van het verenplukken gevonden.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Zijn onderzoekingen wezen duidelijk in de richting van een tekort aan het aminozuur arginine. Om verenplukken te voorkomen moeten de vogels in hun voeding een concentratie aan arginine hebben van 6,9 procent ten opzichte van het totaal eiwit. Ligt dit percentage aanmerkelijk lager, dan zal de vogel gaan verenplukken. Als u weet, dat het eiwit van het verenpakje van de grasparkiet voor ongeveer 7,3% uit arginine bestaat, dan zal het u duidelijk worden dat een tekort aan arginine snel kan optreden. Vooral wanneer we een vogel vrij kort na de rui al inzetten voor de kweek zal een tekort aan arginine snel kunnen optreden. Havermeel en vismeel zijn de meest geschikte bijvoeders ten aanzien van het arginine-gehalte, dus ter voorkoming van het verenplukken. Toch wil het nog weleens voorkomen, dat een éénjarige pop het eerste broedjaar verenplukt terwijl ze later deze neiging nooit meer vertoond. Ruim dus niet te vlug een goede pop op, wanneer deze gaat plukken. Hier kunt u later veel spijt van krijgen. Diverse proeven op universitair niveau hebben overduidelijk aangetoond, dat we bij het verenplukken met een voedingstekort te doen hebben en niet met een erfelijke eigenschap. In de praktijk, zo is mij gebleken, valt op dat jongen die ooit zelf geplukt zijn dit gedrag nog weleens willen aanleren en dus ook hun jongen plukken. Vanuit eigen ervaring ben ik er vrij zeker van dat hier sprake is van een aangeleerd gedrag.  Het is me zelf namelijk weleens overgekomen dat een ouderpaar dat niet plukte dit wel deed wanneer in het nest geplukte jongen werden gelegd. Indien u geconfronteerd wordt met veren plukkende vogels en geen gelegenheid heeft om de jongen over te leggen dan moet u een flesje Daumex aanschaffen bij de drogist. Dit middel wordt gebruikt tegen het duimzuigen van kinderen en is dus onschadelijk voor onze vogels. Als u hiermee de jongen insmeert zullen ze in de meeste gevallen niet meer geplukt worden door de ouders. Ook het insmeren van de jongen met Hertzhoornolie, uierzalf en of appelazijn wil nog weleens bijdragen tot het doen ophouden van het plukken.

 

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten