Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Schaalloze eieren - windeieren

 
 

Eieren dienen een goede schaal te bezitten

 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Schaalloze eieren

Het spreekt voor zich dat in schaalloze eieren (windeieren) geen jongen tot ontwikkeling zullen komen. Ook hier noem ik een tweetal mogelijke oorzaken, te weten:

Vitamine gebrek

De belangrijkste oorzaak van schaalloze eieren is veelal een ernstig tekort aan vitamine D. Indien u het gehele jaar door een uitgebalanceerde voeding verstrekt en kalk, grit en sepia niet vergeten heeft, zullen schaalloze eieren niet voorkomen. Bij schaalloze eieren treedt dikwijls legnood op.

Legnood

Van legnood is sprake als de vrouwelijke vogel haar ei niet kan leggen. Ingeval van legnood verlaat de pop het nest en gaat met opgezette veren op de bodem zitten. Legnood treedt o.a. ook op bij te jonge popjes en bij popjes die te intensief moeten broeden (meer dan 3 broedronden).

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Grote wisselingen in de temperatuur alsmede hevige kou kan eveneens legnood veroorzaken. Popjes met legnood moeten zeer voorzichtig gevangen worden. Eenmaal gevangen worden ze in een vochtige warme doek gewikkeld en boven een pan kokend water gehouden (denk om brandwonden!). Bij dit alles is het aan te bevelen de cloaca van het popje in te smeren met slaolie. Een ander therapie die kan worden toegepast is het achterlijf van het popje beurtelings in warm (handwarm!) en koud water te dompelen. Ook hier is het aan te bevelen de cloaca in te smeren met slaolie. Een derde mogelijkheid is enkele druppels lauwe slaolie met een spuitje (zonder naald!) in de cloaca te druppelen. Bedenk dat het eitje onder geen voorwaarde in het vogellichaam mag breken, omdat dit ongetwijfeld de dood van het popje tot gevolg zal hebben. Zoals reeds hierboven opgemerkt kan ook hevige kou aanleiding geven tot het leggen van schaalloze eieren (legnood). In een dergelijk geval dient u de vogels warmer te huisvesten en de vogels geen nestgelegenheid te geven.

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten