Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Diarree

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Diarree

Diarree is een specifieke kenmerk van een darmontsteking.
Daarnaast zitten vogels met een darmontsteking lusteloos in elkaar gedoken met de kop tussen de veren.
De oorzaken van een darmontsteking kunnen talrijk zijn.
Wees bij een darmontsteking bedacht op de volgende oorzaken:

1. Bedorven voedsel
Voedsel kan ranzig worden wanneer het niet goed wordt opgeslagen. Rul (vochtig) gemaakt eivoer is vooral bij warm weer snel onderhevig aan bederf.
Vogelzaden dienen droog en koel bewaard te worden. Verstrek eivoer zoveel mogelijk droog. Bij warm weer dient rul gemaakt eivoer minimaal 2 keer per dag verwisseld te worden.  

2. Te koud drinkwater.
Te koud drinkwater, bijvoorbeeld drinkwater met een temperatuur van enkele graden boven nul, moet niet aan vogels worden verstrekt. Drinkwater kan het beste worden aangeboden op kamertemperatuur.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

3. Teveel aan ijzer in de voeding
Water met een hoog ijzergehalte (bijvoorbeeld welwater of water uit roestige drinkbakken) kan de oorzaak zijn van een grijsachtige diarree.
De oplossing voor dit probleem ligt voor de hand.

4. Teveel vochtopname
Oorzaken hiervan kunnen zijn, teveel zout in de voeding en het verstrekken van teveel groenvoer.
Ga de samenstelling van de voeding na en stop met het verstrekken van groenvoer.

5. Tochtige huisvesting
Tocht in het vogelverblijf kan er de oorzaak van zijn dat vogels kouvatten. Kouvatten gaat vrijwel altijd samen met een darmontsteking en dus diarree.
Een tochtvrije huisvesting is hier de voor de hand liggende oplossing.

6. Wormen
Wanneer zich wormen in de darmen van de vogel bevinden zullen deze afvalstoffen uitscheiding. De uitscheidingsprodukten van deze wormen zijn giftig waardoor diarree bij de vogel kan ontstaan.
Toedienen van een anti-wormmiddel, bijvoorbeeld ivomec, volgens voorschrift is hier de remedie.


7. Te eiwitrijk voedsel
Vogels die een te hoge concentratie aan voedingseiwitten krijgen voorgeschoteld, kunnen als gevolg hiervan in de diarree raken.
Dit probleem is simpel op te lossen door het eiwitgehalte in de voeding te verlagen. Is het verstrekte zaadmengsel te eiwitrijk dan moeten de zaden met een hoog eiwitgehalte vervangen worden door zaden met een laag eiwitgehalte.

8. Vergiftiging.
Bij opname, kunnen met bestrijdingsmiddelen behandelde groenvoeders, diarree veroorzaken.
Groenvoeders dienen altijd goed `gewassen' te worden alvorens ze aan de vogels worden verstrekt. Verstrek nooit groenvoeders waarvan u niet zeker weet of ze behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen.

Therapie bij diarree:
Als eerste worden de veren die besmeurd zijn met ontlasting gewassen met een spons en lauw water. Vervolgens plaatsen we de zieke vogel in een ziekenkooitje, waarin de temperatuur boven de 35 graden Celcius moet zijn.
Verstrek enkelvoudige voedersuikers zodat de vogel snel over energie kan beschikken. Door het verstrekken van enkelvoudige suikers (bijvoorbeeld druivensuiker) wordt de vogel weer snel in staat gesteld zijn normale voedsel op te nemen. Enkelvoudige suikers kunnen het beste in water worden opgelost en als drinkwater (kamertemperatuur!! en 2 keer daags verversen) worden verstrekt. Indien de vogel te zwak is om te drinken kan de oplossing met behulp van een kropnaald of voederspuitje (met slangetje) rechtstreeks in de krop worden gebracht. Als voeding verstrekken we blauwmaanzaad en andere stoppende zaden. Daarnaast kunnen beschuitkruimels worden gegeven met wat houtskoolpoeder of Norit. Het laatste kan ook vermengd worden met de (stoppende) zaden.
Zo gauw verbetering optreedt kan gestopt worden met het verstrekken van de in water opgeloste enkelvoudige suikers.
De temperatuur in de ziekenkooi dient zeer geleidelijk teruggebracht te worden.
Het is altijd verstandig een dierenarts te consulteren. Deze zal naar alle waarschijnlijk een antibioticum, bijvoorbeeld Vibravet, voorschrijven.

A. van Kooten

 

Verwante links

BEK- EN VEDERROT
BENAUWDHEID (longstuwing)
BLOEDARMOEDE
BLOEDLUIS
BLOEDMIJT (RODE VOGELMIJT)
BRAKEN (kropziekte)
BUIKWATERZUCHT
CLAGGING (KLEVERIGE, INGEDROOGDE UITWERPSELEN ROND EN OVER DE CLOACA)
COCCIDIOSE
CONSTIPATIE
DARMONTSTEKING (ENTERITIS)
DIARREE
DOORGROEIENDE ONDER- OF BOVENSNAVEL
DRAAIHALSZIEKTE OF DRAAINEKZIEKTE
KALKPOTEN
KOUVATTEN
KROPZIEKTE (braken)
KRUIPERSZIEKTE
LANGE NAGELS
LEGNOOD
LONGSTUWING (Benauwdheid)
MEGABACTERIE (onverklaarbaar vermageren van de (jonge) vogels)
ONTSTOKEN OGEN
ONTSTOKEN VETKLIER/STUITKLIER
ORNITHOSIS
PAPEGAAIENZIEKTE
PBFD  (BEK- EN VEDERROT)
PIPZIEKTE
PSITTACINE BEAK & FEATHER DISEASE
PSITTACOSIS
REO-VIRUS
RUI
SCALY FACE
SCHURFTMIJT
VEDERLUIZEN/VEDERMIJTEN
VERENPLUKKEN
VERKOUDHEID
VERSTOPPING
VERWONDINGEN
VLEUGELFRACTUUR
VOGELPEST
VOGELZIEKTE
WORMEN
ZWEETZIEKTE
 
VOGELDIERENARTSEN
ZIEKENKOOI
HET DODEN VAN ZIEKE VOGELS
ONTSMETTINGSMIDDELEN EN BESTRIJDINGSMIDDELEN
 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten