Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Vogelpest

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Vogelpest

Vogelpest, aviaire influenza, wordt veroorzaakt door een Influenza A virus dat tot dezelfde groep behoort als de griepvirussen bij de mens. Het is zeer besmettelijk en een snel verlopende ziekte bij vogels en pluimvee die duidelijk zichtbaar is en leidt tot sterfte.

Het zijn met name kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, pauwen, eenden, ganzen, zwanen, duiven (alleen van de soort Columbia livia), struisvogels, emoes, en nandoes die gevoelig zijn voor vogelpest. Bij duiven gaat het alleen om dieren die voor consumptie worden gehouden (dus niet om postduiven). Het gaat in alle gevallen zowel om bedrijfsmatig gehouden dieren als om dieren die b.v. voor de hobby worden gehouden.

Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk. Er zijn meer dan honderd mogelijke varianten van het vogelpestvirus.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Klassieke vogelpest is zeer besmettelijk. De incubatietijd (de periode tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen) bedraagt ongeveer 10 dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelpest definitief vastgesteld.
Er is een ‘laag ziekmakende’ virus en een ‘hoog ziekmakende’ virus:
De effecten van de laag ziekmakende virus variëren van zeer lichte verschijnselen tot ernstige verschijnselen. De symptomen van dit virus zijn:
• Luchtwegproblemen
• daling eiproductie
• Milde tot zware ontsteking van de luchtpijp
• Gezwollen kop.

Het hoog ziekmakende virus veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De symptomen hiervan zijn:
• Ophoping van abnormale hoeveelheid vocht aan hoofd, aangezicht en nek
• Onderhuidse bloedingen in poten, lellen en de kam
• Weefselsterfte
• Luchtwegproblemen
• Overvloedige traanvorming
• Ontsteking bijholte van de neusholte
• Diarree
• Sloom
• Ruw verenkleed
• Eiproductiedaling.

Op dit moment kan niet voorspeld worden welke aviaire influenzastammen in potentie infectieus zijn voor de mens.
Alleen van het H5- en H9-type was de besmettingsmogelijkheid voor de mens aangetoond, in 7 gevallen met fatale afloop. Deze gevallen vonden alle in Hongkong plaats, 6 in 1997 en 1 in 2003.
De gevallen van vogelpest die wij in Europa kennen waren tot nu toe niet besmettelijk voor de mens. Van het virus van de vogelpest dat in Nederland is vastgesteld (type H7N7), werd aangenomen dat het niet gevaarlijk is voor mensen. Wel was bekend dat het een oogontsteking bij de mens kan veroorzaken. De oogaandoeningen zijn onschuldig en goed te genezen. In Nederland hadden medio april ongeveer 82 mensen een oogontsteking opgelopen als gevolg van het vogelpestvirus. Het gaat in de regel om mensen die intensief en langdurig betrokken zijn geweest bij het ruimen van met vogelpest besmette pluimveebedrijven. Drie mensen die niet bij de ruimingen betrokken waren, hebben via anderen ook eenzelfde oogaandoening opgelopen. Hieruit blijkt dat het virus overdraagbaar is van mens tot mens.
Maar nu blijkt het ook ernstiger aandoeningen te kunnen veroorzaken die zelfs dodelijk kunnen zijn.
Op 17 april overleed een Nederlandse veearts aan een longontsteking ten gevolge van een besmetting met vogelpest. Het vogelpest virus werd gevonden in de longblaasjes van de overleden persoon. Deze veearts heeft medegewerkt in het kader van de bestrijding van de vogelpestepidemie in Nederland. Bovendien blijkt uit de ervaringen in Nederland dat het virus ook kan worden overgedragen van mens op mens.

Bij besmette vogels moet zoveel mogelijk contact met besmet materiaal (stof of mest) voorkomen worden. Er dient een goede hygiëne in acht genomen te worden (handen goed wassen). Bewoners en werkers op verdachte pluimveebedrijven krijgen antivirale middelen voorgeschreven gedurende minstens 10 dagen. Indien nodig wordt de behandeling voortgezet.

Vogelpest is een griepvirus. Dit virus kan ook mensen besmetten. Er is een kleine kans dat dit gebeurt bij iemand die ook met het mensengriepvirus is besmet. Op zo'n manier zou er een vermenging van de twee virussen kunnen optreden en een nieuwe variant van het mensenvirus ontstaan, dat mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid.
Om deze situatie te voorkomen krijgt iedereen die in contact komt met zieke dieren of bewoners zijn van bedrijven of woningen waar pluimvee werd geruimd (“contactpersonen”), in het beschermingsgebied een griepvaccin.

A. van Kooten

Verwante links

BEK- EN VEDERROT
BENAUWDHEID (longstuwing)
BLOEDARMOEDE
BLOEDLUIS
BLOEDMIJT (RODE VOGELMIJT)
BRAKEN (kropziekte)
BUIKWATERZUCHT
CLAGGING (KLEVERIGE, INGEDROOGDE UITWERPSELEN ROND EN OVER DE CLOACA)
COCCIDIOSE
CONSTIPATIE
DARMONTSTEKING (ENTERITIS)
DIARREE
DOORGROEIENDE ONDER- OF BOVENSNAVEL
DRAAIHALSZIEKTE OF DRAAINEKZIEKTE
KALKPOTEN
KOUVATTEN
KROPZIEKTE (braken)
KRUIPERSZIEKTE
LANGE NAGELS
LEGNOOD
LONGSTUWING (Benauwdheid)
MEGABACTERIE (onverklaarbaar vermageren van de (jonge) vogels)
ONTSTOKEN OGEN
ONTSTOKEN VETKLIER/STUITKLIER
ORNITHOSIS
PAPEGAAIENZIEKTE
PBFD  (BEK- EN VEDERROT)
PIPZIEKTE
PSITTACINE BEAK & FEATHER DISEASE
PSITTACOSIS
REO-VIRUS
RUI
SCALY FACE
SCHURFTMIJT
VEDERLUIZEN/VEDERMIJTEN
VERENPLUKKEN
VERKOUDHEID
VERSTOPPING
VERWONDINGEN
VLEUGELFRACTUUR
VOGELPEST
VOGELZIEKTE
WORMEN
ZWEETZIEKTE
 
VOGELDIERENARTSEN
ZIEKENKOOI
HET DODEN VAN ZIEKE VOGELS
ONTSMETTINGSMIDDELEN EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten